بعد از ژنیکوماستی

مراقبتهای پس از عمل ژنیکوماستی در منزل

هنگامی که بعد از ژنیکوماستی به منزل می روید
چنانچه احساس تنگی نفس ، درد قفسه سینه ، یا ضربان قلبی غیرطبیعی نمودید سریعا کمک پزشکی بخواهید . ممکن است در صورت بروز هریک از این علائم نیاز به بستری شدن در بیمارستان و درمان های تکمیلی داشته باشید .
حرفه ی پزشکی و جراحی یک علم قطعی نیست . اگر چه نتایج خوب موردانتظار هستند ، هیچ تضمینی در این مورد وجود ندارد . گاهی اوقات حصول نتایج بهینه با یک عمل جراحی واحد میسر نبوده و جراحی بعدی ممکن است به دلایل زیر لازم شود :
– برای کوچک تر کردن یا تغییر محل سینه ها
– برای درمان عوارض
مراقب باشید
پیروی از آموزش های پزشکتان کلید موفقیت جراحی شماست . مهم است که عمل برش های جراحی در معرض فشار زیاد ، سائیدگی ، یا حرکت در حین مرحله التیام قرار نگیرند . پزشک شما دستورات ویژه در مورد نحوه ی مراقبت به شما خواهد داد .