(ژنیکوماستی) بزرگی سینه در آقایان

ژنیکوماستی چیست؟ ژنیکوماستی به بزرگی پستان در آقایان گفته می شود که ممکن است دردناک بوده و اغلب نامتقارن یا یکطرفه باشد. فیزیولوژی آن پیچیده بوده و علت آن مادرزادی یا اکتسابی می باشد.

ادامه مطلب ...